کل تعداد شرکت کنندگان

۶,۹۹۵

در شش دوره نوای خرم

  • ۲۸۳۲ اجرا
  • ۱۲۱ شهر
  • ۴۳۶ آموزشگاه
  • رده سنی ۵ تا ۱۸ سال

پراکنش تعداد شرکت‌کنندگان به تفکیک استان بر روی نقشه

روند افزایشی تعداد شرکت‌کنندگان طی دوره‌های اول تا ششم