ماموریت و اهداف

ما در یک ماموریت برای حل بحران آب و معرفی مجدد خیریه برای نسل جدید هستیم. به تیم بپیوندید.

در کار خیر شریک باشید

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ثبت موسسه خیریه خود با ما به سایت “کار با ما” مراجعه کنید. با شماره ۰۳۸۰۰۰۰۰ تماس بگیرید.